Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem doet tijdens de zomermaanden juli en augustus traditiegetrouw beroep op jobstudenten. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst van één maand.  
De zomer betekent vakantieperiode waardoor er minder stadspersoneel ter beschikking is. De studenten vormen dan een welgekomen aanvulling.

9 jobstudenten worden in de maand juli ingezet voor het onderhoud van de grachten. Sinds de wateroverlast van 1998 worden studenten jaarlijks voor deze job ingeschakeld. De dames (3) staan hun mannetje in de gracht en moeten niet onderdoen voor hun mannelijke collega’s.

 

Het stadsbestuur beschikt over een ploeg die het hele jaar door instaat voor het ruimen van de gemeentelijke waterlopen. Tijdens de zomer staan de meeste grachten droog, een ideale situatie om ze te ruimen. Met het project vangt het stadsbestuur twee vliegen in één klap. De grachten worden goed onderhouden wat mogelijke wateroverlast beperkt. De studenten van hun kant hebben de gelegenheid om te ervaren wat de niet direct aantrekkelijke job van grachten ruimen inhoudt. Dit kan een positief effect hebben op hun verdere studie- en beroepsloopbaan.

Bij de dienst toerisme worden 3 studenten ingezet voor het onthaal van toeristen. In de zomer is er een grote toestroom van toeristen op het onthaalbureau in Scherpenheuvel en in het bezoekerscentrum Huize Ernest Claes in Zichem.

In de buitenschoolse kinderopvang zijn 2 studenten actief om het tekort aan begeleid(st)ers in de vakantieperiode op te vangen.

Voor de begeleiding van de vakantiesportkampen wordt  1 student ingezet en

1 student is werkzaam als zaalwachter in de beide sporthallen.

Over het algemeen hebben we goede ervaringen met de inzet van jobstudenten. Wij zorgen ieder jaar wel voor een degelijke selectie, na een openbare aankondiging waarbij iedereen vanaf 18 jaar zich kan kandidaat stellen. Wij stellen vast dat het overgrote deel van de studenten, mits een goede begeleiding vanuit de verschillende diensten, zich de job heel snel eigen maakt en dus goed werk levert.